Reparatie van terrazzo is de moeite waard!
Herstellen van oude Terrazzovloeren 

is in de meeste gevallen de moeite waard. Het is specialistenwerk en moet vakkundig gebeuren en neemt tijd. De reparaties moeten voldoende tijd krijgen om uit te harden. Minimaal 3 dagen nadat de gebreken zijn hersteld wordt de gehele vloer geslepen. Hierdoor wordt het oppervlak weer glad en is het onderhoud eenvoudig. Hoewel er tegenwoordig ook veel snelhardende producten verkrijgbaar zijn is het aan te bevelen om de reparaties uit te voeren in hetzelfde materiaal als waar het product van gemaakt is.


Een pas geslepen terrazzovloer droogt grijsachtig op, vooral bij de donkere randen valt dit op. Na regelmatig goed schrobben met een allesreiniger of met lauw- warm water met als toevoeging een weinig ammonia (ca 10cc op 12 liter water) verdwijnt geleidelijk de grijssluier (kalkresten) en zal de vloer zijn oorspronkelijke uitstraling krijgen. Hierna volgt het normale onderhoud met vloeibare groene zeep op basis van lijnolie.Noodzakelijk voor een offerte stuurt u de volledige adres gegevens en een

tekening/schets met maten naar het Terrazzobedrijf, aangevuld met detail- en

overzichtsfoto’s. Op de tekening/schets omschrijft u de gebreken. Aan de hand van

deze gegevens kunnen zij de kleuren - en schade analyseren. Soms zal ter plekke

moeten worden gekeken.


Te herstellen zijn: ontbrekende stukken sanitairplint (opstaande rand met holle

hoek), scheuren, gaatjes en ontbrekende delen. Ook is het mogelijk donkere randen

aan te passen bij verbouw of andere ruimtelijke indeling. Bewaar losse stukken zorvuldig, deze kunnen soms weer gebruikt worden!


Scheuren


We kennen twee type scheuren: "haarscheuren” en "constructiescheuren”.

Haarscheuren kunnen ontstaan tijdens het verhardingsproces. Cement heeft de

slechte eigenschap dat het tijdens dit proces krimpt. Deze haarscheuren zijn meestal

waarneembaar als dunne potloodstreepjes en hebben geen gevolgen voor de

waterdichtheid en kwaliteit. Scheuren groter dan ± 0,5mm zijn meestal ontstaan

door constructie fouten of door verzakking en zetting van een bouwwerk. Deze

scheuren worden vakkundig uitgezaagd en gevuld. Hierbij moet wel worden

opgemerkt dat de gebruikte materialen natuurproducten zijn en niet altijd meer

leverbaar.


Aanpassen kaders


Donkere kaders die meestal langs de wanden en voor de keukenkasten liggen kunnen worden aangepast of zelfs geheel worden verlegd.


Verontreinigingen


Bruine of vlekkerige vloeroppervlaktes zijn soms na het slijpen van blijvende aard.

Het eindresultaat hangt af van de soort verontreiniging en de penetratie daarvan in

de vloer.