Wat is een offerte en hoe vraagt u die aan?

 

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt zodat het terrazzobedrijf een goede inschatting kan maken van de situatie ter plaatse en uw wensen ten aanzien van het te leveren product. Simpel gezegd: hoe beter u kunt aangeven wat u wilt hoe zekerder u er van kunt zijn dat u dat ook krijgt.

 

Hoe weet u of u alle informatie heeft? Gebruik onze Offerte Checklist.

 

 

 

 

Wat is een offerte?

 

Een offerte is letterlijk een aanbieding. Gevraagd of ongevraagd. Mondeling of schriftelijk.

 

Iemand die bij u aanbelt om de vloer in uw gang op te knappen voor een bepaald bedrag doet u een aanbieding. U hoeft daar niet op in te gaan en u kunt vriendelijk bedanken en de deur sluiten. U kunt ook akkoord gaan met de aanbieding en na een paar uur het dubbele moeten afrekenen omdat het meer werk was dan gedacht. U heeft niks vastgelegd en zult, tenzij u stevig in uw schoenen staat, het gevraagde bedrag moeten betalen. Het kan ook goed gaan maar zeker bij grotere projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn is het niet verstandig zaken mondeling af te handelen. Het lijkt misschien heel stoer maar u trekt bij problemen uiteindelijk wel aan het kortste eind!

 

Schriftelijke offertes zijn er in drie vormen: een vaste offerte en een vrijblijvende offerte. Werk kan ook in regie worden uitgevoerd, dat is de derde vorm.

 

Bij een vaste offerte doet de leverancier u een aanbieding voor een nauw omschreven product tegen een vaste prijs en eventueel een vaste leverdatum. Meestal met een bepaalde geldigheidsduur, b.v. tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. D.w.z. dat als u de getekende offerte binnen de termijn van 30 dagen getekend retour zendt, de verkoper aan de afspraak vastzit. Als de offerte in enkelvoud is en niet door de verkoper ondertekend, vraag dan voor alle zekerheid wel om een bevestiging aan de verkoper. Maak van alles altijd een kopie!

 

 

 

 

 

 

Bij een vrijblijvende offerte kan er ook sprake zijn van een nauw omschreven product, een prijs en een levertijd. Maar omdat er 'vrijblijvend' bij staat wil de leverancier zich niet binden aan de aanbieding. Hij kan op elk moment de voorwaarden wijzigen, de prijs aanpassen en zelfs van levering afzien (bijvoorbeeld: 'zo lang de voorraad strekt' of 'op=op'). Totdat u beide tot een akkoord komt en dan mag u er vanuit gaan dat u krijgt wat er is afgesproken. Vraag wel om een schriftelijke bevestiging van hetgeen is afgesproken!      

 

Is er sprake van regie dan wil dit zeggen dat er geen vaste prijs wordt afgesproken en dat het werk op basis van de werkelijk gemaakte kosten/uren wordt gedeclareerd. Het uurloon zelf kan natuurlijk wel worden vastgelegd.

 

Ook kunt u aangeven dat er bij elke grote aanschaf eerst overleg moet plaatsvinden.

Staat iets dat u hebt afgesproken niet in de offerte, of niet met zoveel woorden, in, vraag er dan alsnog om!

Bent u niet zeker van uw zaak vraag dan b.v. de CONSUMENTENBOND, VERENIGING EIGEN HUIS of een jurist om advies.

      

Vloeren

 

Bij vloeren kan het gaan om verbouw, nieuwbouw, renovatie, restauratie of een simpele reparatie.

Om problemen bij de uitvoering van terrazzowerk te voorkomen is het zowel bij nieuwbouw als bij verbouw zaak dat de architect en de aannemer in een zo vroeg mogelijk stadium het terrazzobedrijf in de plannen betrekken.

 

De tekst is nog in bewerking, voor advies en vragen kunt u ook terecht op techniek@terrazzo.nl